Menu

Welkom op reüniewebsite: Internen Canisius examenjaar 1969-1970

2020 kon door Corona niet doorgaan; we proberen in 2022 weer bij elkaar te komen


1970    Vijf en Veertig Jaar Later, en Hoe Het Ons Verging    2015

Reünie van de laatste lichting Internen Canisius College Nijmegen
zaterdag 3 oktober 2015

2022: 52 jarig jubileum: einde april / mei te Rotterdam  (zie tabblad Nieuws). 


bordesfoto

Wat was de doelgroep: De laatste groep internen van de Villa en de Grote Cour van Canisius College, schooljaar 1969-1970 en zij die daarmee bevriend zijn, of zich daarmee verwant voelen. 
Waar was de reünie: Nijmegen, aan de Berg en Dalseweg 81 ('t Hok) en café Trianon ("de Saloon")
Wat was het programma op 3 oktober 2015: 
10:00 – 11:00 u: ontvangst met koffie / thee / gebak op Het Hok
11:30 uur In de oude bibliotheek: voordracht I Bernard Drion
De geschiedenis van Het Hok en haar bewoners.
Kijk hier naar de video van de voordracht I: https://vimeo.com/147653138
Kijk hier naar de powerpoint-presentatie van voordracht


12:45 – 14:00 u      Lunch in de “externen studiezaal” van het Hok met bijpraten; groepsfoto op bordes (zie boven).
14:00 – 16:00 u      Excursie gebouw Berg en Dalseweg 81 (kolommenzaal, patershuis, bibliotheek etc.) Verder: Rondwandeling Canisius-kwartier, Kraaientuin, oude sportvelden.
Kijk hier naar een foto-impressie van de daghttps://vimeo.com/147653140

16:00 – 18:00 u      Het was schitterend weer; een biertje op het terras van de Saloon. Later aperitief, bekijken oude filmpjes e.d.
18:00 u 
Voordracht II Bernard Drion:
Roeping van de Jezuieten: emancipatie van de katholieke middenklasse. Geslaagd of niet?
Kijk hier naar de video van de voordracht II: https://vimeo.com/147653139
Kijk hier naar de powerpoint-presentatie van voordracht 


18:30 – 21:00 u      Drie Gangen Keuzebuffet in De Saloon (Café Trianon).
Ca. 21:00 u   Met een voldaan gevoel gingen de meeste reunisten huiswaarts; de die-hards hebben nog wat zitten napraten en doordrinken.

Van de ruim 60 ons bekende namen hebben er 39 oud-Canisianen deelgenomen aan de reunie. Veel mensen hadden oude foto's, plakboeken en andere stukken meegebracht.Het was voor de meesten een feest van herinnering en herkenning

De bedoeling is we gaan door....

Commissie 2022:
Meindert de Groot, Jos Mulders, Clemens Bolwerk, Eric Dullaert, René Flint en Arnold Vulto

Ons email adres:    reunie69-70@xs4all.nl   (komt aan bij Hans van den Bosch / Meindert de Groot)